Durf te kiezen

Durf te kiezen door Gijs Weenink

Met de bestseller Durf te Kiezen laat Gijs Weenink zien dat we in Nederland een sluimerende leiderschapscrisis hebben. De directie en het MT durven vaak geen duidelijke positie in te nemen en ploeteren al polderend verder. Ondertussen raken de medewerkers gefrustreerd en ongemotiveerd.

Wat is er nu eenvoudiger dan dat de directie of het MT samen met de medewerkers bepaalt wat nodig is en welke richting de organisatie uit moet? Wat op de werkvloer leeft moet topprioriteit zijn in de boardroom. Want alle kennis en alle oplossingen zijn in voldoende mate aanwezig in de organisatie. De kunst is om die kennis en oplossingen naar boven te halen, transparant te maken en daarna te toetsen en te testen.

Samen met de medewerkers kom je tot de beste besluiten, het grootste draagvlak en de meeste motivatie tot verandering.

Meer informatie: www.durftekiezen.nl